Process

De processoplossingen van Inpico omvatten de sleutel-op-de-deuroplossing voor uw nieuwe installatie. Wij nemen het projectmanagement op ons en werken samen met u als klant of studiebureau doorheen het hele proces tot aan de opstart van de installatie.

Uw wensen staan centraal in het procesontwerp. Wij stellen aan de hand van uw eisen de PFD’s en P&ID’s op, waarna we overgaan tot de selectie van de componenten (pompen, kleppen, afsluiters, mixing elementen etc). Vervolgens maken we het 3D-ontwerp van de installatie. Na uw goedkeuring bouwen we de installatie op. We sluiten de verschillende componenten aan en zorgen voor de elektrische integratie en de software integratie via een partner. Tijdens de afwerkingsfase wordt het geheel gevalideerd en opgestart.

Heeft u een uitdagend project voor ogen?
Geen probleem, Inpico heeft ervaring met bijkomende eisen zoals het ontwikkelen van een ATEX gaszone of een stofzone. Ook andere uitdagingen gaan we graag aan.
Contacteer ons